Salihli’de buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra tarlada kalan anızların yakılması yasaklandı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılması yasaktır. Valilik makamının anız yakılmasının önlenmesi ile ilgili 2023/1 tebliği dikkate alınarak 2023 yılında yıl boyunca Manisa ilinde Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi uyarınca anız yakılması yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 maddesinin gereğince cezai işlem yapılacaktır. Kanun ek-1 inci maddesinin c bendine aykırı olarak anız yakanlar her dekar için 244,09 TL. idari para cezası verilecek, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat arttırılarak uygulanacaktır” denildi.

Eğitim güvenliği için toplandılar Eğitim güvenliği için toplandılar

İHA