Salihli il olmak için kenetlendi Salihli il olmak için kenetlendi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın Fas’ta yapılan 10. Uluslararası UNESCO Global Jeoparklar Konferansı toplantısında olması nedeniyle, eylül ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Mehmet Uyğun başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Afet İşleri Müdürlüğü kurulması, memur kadro ihdası ile boş ve dolu memur kadro değişiklik cetvellerinin görüşülmesi, Salihli Belediye Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı talepleri oy birliği ile kabul edildi.

Belediye hizmet binası doğalgaz aboneliği için doğal gaz kullanım sözleşmesi gereği 510 bin TL. kesin ve süresiz, teminat mektubu alınması ile ilgili her türlü işlemi yapmak için belediye başkanının yetkili kılınması talebi görüşülerek, MHP ve AK Parti meclis üyelerinin kabul oyu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oyu vermesi sonucunda talep oy çokluğu ile kabul edildi. Hacıbektaşlı Mahallesi onaylı imar planında yer alan Yüksek Hızlı Tren İstasyon alanının belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin komisyon raporu ile Gökeyüp Mahallesi 229 ada 2 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Manisa Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendirilmesi için yetki devri yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Kurtuluş Mahallesi 3205 ada 5 parselin doğusunda bulunan park alanında imar planı değişikliği talebi ile Gümüş Mahallesi sınırları içerisinde Avar Caddesi, Fetih Caddesi, 448 Sokak, Gümüş Caddesi ve İzmir-Ankara karayolu arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alanda plan değişikliği hazırlanması talebi İmar Komisyonuna gönderilirken, Mithatpaşa Mahallesi 226 ada 21 nolu parsel için alınan belediyenin 05/07/ 2022 tarih ve 2022/63 sayılı Meclis Kararının iptali ve söz konusu parselin mevcut imar planına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Manisa Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendirilmesi için yetki devri yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Keli Mahallesi'nde bulunan ve imar planında park alanı olarak Belediyeye ait bin 379 metrekare büyüklüğündeki alana halı saha yapılması 5 yıllığına Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi de meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İHA