Basın ilan kurumu ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 10(on) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. İhale 10 Ekim 2022 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız :