18 Haziran 2019 Salı - 20:43:49

SON DAKİKA

ANADOLU BASINININ ÇARESİ CUMHURBAŞKANI

ERTUĞRUL AYTAÇ

22 Ekim 2017 Pazar | 894 Okunma


Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkanlar toplantısına katıldığımı, Anadolu basınının ekonomisinin darboğazda olduğunu Cuma günü yazmıştım. Toplantıda çare olarak Başkent’te Anadolu basınının yürekler acısı durumunu duyurma kararı alınmıştı. Düşünün her yıl basın ilanlarına yapılan zam ne hikmetse 10 aydır bir türlü yayınlanmıyor. Ondan sonra bizler basın günlerini kutlayacağız. İktidara gelirken Anadolu Basınının desteği ile geliyorsunuz. Sonra altta kalanın canı çıksın diyorsun. Bu iktidara yakışmıyor. Genel Başkan Nuri Kalaylı ve yönetim çareyi her derde deva olan, sorunlara büyük duyarlılık gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a durumu iletmekle karar vermiş. Hazırlanan ve Cumhurbaşkanımıza gönderilen metni aynen köşeme taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Anadolu basınını darboğazdan siz çıkarabilirsiniz.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Bizler Anadolu’nun rengini, kokusunu, tadını sayfalarımıza oradan da gönüllere aktaran yerel gazetelerin temsilcileri olarak zat-ı alinize seslenmek, dertlerimizi paylaşmak, çözüm talep etmek üzere yazıyoruz. Hemen başta belirtmemiz gerekir ki; biz Milli Mücadele ruhunda birleşmiş, en zor şartlar altında dahi yılmamış, 15 Temmuz hain darbe girişiminde aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş, kamu görevi yaptığının farkında olan bir topluluğuz. Geç-mişteki kadar görkemli bir geleceğin kuruluşunda kararlılıkla yer almanın haklı gurunu taşıyoruz. Biliyoruz ki bu hedef bugünkü sağlam duruş ve çalışmalarla gerçek olacaktır. İnsanımızın farklılıklarını ayrılık değil zenginlik olarak algılayan, 80 milyonun tek hedef et-rafında bütünleşebilmesi amacına harç taşıyan, iyiliklerin daima yanında olup kötülüklerin karşısında yer alan sevdalılarız.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Malum olduğu üzere, gazetecilik Anayasa’da temi-nat altına alınmış tıpkı, ulaştırma, haberleşme, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi bir kamu görevidir. Haber verme temel işlevinin yanı sıra; bilgilendirme, eğitme, nesilden nesile kültür aktarımı, hoşça vakit geçirme, denetleme, karar verme süreçlerine katkı, fikir üretme, yol gösterme gibi son derece önemli görevleri yerine getirmektedir. Yanı sıra; yerel demokrasinin hayata geçişi, yerel kahramanların üretilmesi, sivil toplumun işlerlik kazanması, üniversite ve bürokrasi-nin toplumla buluşması, yeni markalar üretilmesi, şe-hirlerin haklarının savunulması, genç kalemlerin yetişmesi, yetişmiş kalemlerin kendini ifade alanı bul-ması, halk edebiyatının gelişimi ve buna benzer vaz-geçilmez değerdeki hizmetler de yerel basın tarafından yerine getirilmektedir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Böylesi hayati görevleri üstlenmiş olan yerel bası-nımız maalesef son dönemde ağır ekonomik yükler altında ezilmektedir.

Haziran 2016- Haziran 2017 döneminde asgari ücretli bir fikir işçisinin işverene maliyeti yüzde 7, gazete baskı kalıbının maliyeti yüzde 23.07, gazete kâğıdının maliyeti yüzde 27,29, gazete baskı boyasının maliyeti yüzde 22, 72 artmıştır. 2017 Haziran’dan Ekime bu oranlar daha da yükselmiştir. Buna karşın gelir kalemlerinde kayda değer bir artış olmamıştır.

Özel ilan gelirlerinde yaşanan düşüşle birlikte her yıl Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde de şu ana kadar bir değişikliğe gidilme-miştir. Öte yandan bürokrasinin, resmi ilanları ka-muya yük olarak algılaması, son dönemde “resmi ilandan kaçınma” eğilimini arttırmıştır. Tahtaya asma, İşleri birleştirerek tek ilan verme, İşleri parçalayarak ilandan kaçınma, doğrudan temin yöntemini seçme, acil alım yöntemine başvurma, kamu ihale mevzuatına aykırı olarak ilanları özet olarak yayınlama gibi yöntemlerle ilanlardan kaçınılmaktadır. İcra ilanla-rında ise çoğunlukla icralık kişilerin de aleyhine olmak üzere yerel gazeteler yerine yaygın gazetelerde yayın yolu seçilmekte veya hiç ilana çıkılmamaktadır.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na aykırı olmak üzere ilandan kaçınma, hem yasa hükümlerini yerine getirmemek bağlamında suç, hem serbest rekabeti sağlamada konusunda eksiklik, hem de yerel gazetelerin hayatiyetlerini tehdit eden bir sorun olarak dik-kat çekmektedir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Bir aşk mesleği olan gazeteciliği sürdürebilmemiz açısından zat-ı alinizin ilgi ve desteğinin vazgeçilmez önemine inanıyoruz. Zira Anadolu Ajansı abonelik ücretlerinin yarı yarıya, RTÜK Payı’nın radyo ve tel-evizyonlar için yüzde 1,5’e indirilmesinde bizzat ilgi-nizi memnuniyetle gördük.

Ne var ki Resmi İlan Fiyat Tarifesi artışında anlam vermediğimiz bir aksama yaşandı. Her yılın Ocak Ayı’nda yayımlanıp Şubat Ayı’nda yürürlüğe giren Resmi İlan Fiyat Tarifesi 2017 yılında yayınlanmamış ve imzaya açılan metin Bakanlar Kurulu’nun değiş-mesi ile kadük kalmıştır.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda kabul edilen, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması gereken yeni Resmi İlan Tarifesi’nin yayınlanması konusunda zat-ı alinizin ilgisini arz ediyoruz.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Halen yazılı basınımız; Basın İlan Kurumu mevzuatı ile Resmi İlan Fiyat tarifesinde gecikme ve resmi ilanlardan kaçınma gayretlerindeki gibi olumsuzluklara rağmen desteklenmektedir. Radyo ve televizyonlardan ise yüzde 1,5 RTÜK payı alınmaktadır. İnternet medyası ise deyim yerinde ise tam bir kar-maşa alanı olarak karşımızda durmaktadır.

Kanaatimizce her üç alanı aynı mantık çerçeve-sinde ele alan bir destek paketi hazırlanmalı; Hazine, KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajansları eliyle sektör desteklenmelidir.

Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazeteler için kurulan düzenleme-destekleme-denetleme süreci, radyo ve televizyonlar için eksik olan destekleme unsuruyla tamamlanmalıdır.

Böylece ekonomik özgürlüğe, dolayısı ile basın öz-gürlüğünün daha da yaygınlaşmasına giden sağlıklı yol açılacaktır.

Diğer yandan,internet haberciliği alanına mutlaka el atılmalı, gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı-dır.İnternet haberciliğini ve internet medyasını düzenleyen İnternet Yasası çıkartılmalı, dijital ortamda yaşanan kargaşaya son veRilmelidir. Son olarak; Basın sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değil-dir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gaze-teci olabilmektedir. Mesleki yapılanma yasayla düzenlenmeli, şantajcı habercilik önlenmeli, çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Türkiye’nin bugün ve yarınlarında milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü esasında, mesleğimizin onurunu koruyarak, azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğimizi beyan ediyor, bu vesile ile Türkiye genelinde destek bekleyen binlerce yerel gazete, radyo, televizyon ve internet haber sitesi ile bu kurumlarda çalışan onbinlerce meslektaşımız adına selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU

 

 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı M. Nuri Kolaylı Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Fed.Genel Bşk.Feridun Fazıl Özsöy, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları, Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Fed.Genel Baş.Mehmet Çelik,

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Müjdat Çetin. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dışkaya, Afyonkarahisar Gazeteciler D.Derneği Baş.Mehmet Abdioğulları, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan,

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Karatay,

Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur,

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni,

Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı,

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan,

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir,

Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuzaslan,

Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Ercan Atay,

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız,

Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeref Yaşar,

Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergun,

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yunus Boztimur,

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş,

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu,

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Kürşat Tuncel,

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Nuri Kolaylı,

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı,

Çorlu (Tekirdağ) Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen,

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Diyarbakır TGK Platform Temsilcisi Nevzat Bingöl,

 

 

Doğu Anadolu (Erzurum) Gazeteciler Cemiyeti

Başkanı Feridun Fazıl Özsoy,

Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı,

Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker,

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya, Eskişehir TGK Platform Temsilcisi Ferhat Şahin,

Fethiye Gazeteciler Derneği Seda Köktener,

Fırat Havzası (Elazığ) Gazeteciler C.Başkanı Mehmet Topal, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin,

Gaziantep Basın Cemiyeti Derneği Başkanı Arif Kurt,

Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram,

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü,

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hekim Çiftçi,

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen,

Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Aydın Deniz,

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan,

İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aslan Deveboynu, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya,

Karamanoğlu Mehmet Bey (Karaman) Gazeteciler C.Hüseyin Oğuz, Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Erkan Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Derneği Üstün Tuncer,

Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Nazmi Pınar, Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Selci,

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Selim Tiran,

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu,

Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Barutçu,

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir,

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam,

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya,

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman,

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç,

Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik,

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal,

 

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey,

Nevşehir Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Başaran,

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir,

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Deniz Güçer, Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe,

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan, Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Atilla Durak, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör,

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat,

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkan Mesut Caner,

Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular D.Bşk.İhsan Uluözlü, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut,

Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç,

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası

Gazeteler Derneği Başkanı Güngör Yavuzarslan,

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel,

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Uşak Gazeteciler Derneği Başkanı Salih Kılınç,

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç,

Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat,

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, Zonguldak-Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Sav

 

 

ERTUĞRUL AYTAÇ

22 Ekim 2017 Pazar | 894 Okunma

Site'de Ara

Köşe Yazarları

  • En Son Haberler

BAŞKAN DUTLULU, İSTANBUL'DAKİ AKHİSARLILAR İLE BULUŞTU
SIYASET
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul'da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi.
17.6.2019

187

ALAŞEHİR'DE DERE TAŞTI SEL SULARI 2 TRAKTÖRÜ SÜRÜKLEDİ
GÜNDEM
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi.
17.6.2019

180

ANA BORU PATLADI MAHALLE SU ALTINDA KALDI
SIYASET
Manisa'da şehre su veren ana borulardan birinin patlaması sonucu yollar çöktü, evleri su bastı
16.6.2019

278

Anket

Manisa Olay Gazetesi'nin yeni web sitesini beğendiniz mi?
Çok beğendim
Beğendim
Beğenmedim
Hiç beğenmedim
cengiz ergün
manisa haberleri
manisa büyükşehir belediyesi
manisa'da kavga
manisa seçim sonuçları
cengiz ergün
manisa haberleri
manisa büyükşehir belediyesi
manisa'da kavga
manisa seçim sonuçları
cengiz ergün
manisa haberleri
manisa büyükşehir belediyesi

Künye      Reklam      İletişim      Yasal Uyarılar     

© Copyright 2015 Manisa Olay Gazetesi
Metinleri ve görsellerin izinsiz kullanılması yasaktır.

Tasarım & Uygulama : LMD Networks